Begeleiding

Toprope.be begeleidt business professionals en managementteams.


Het coaching-traject wordt in stapjes opgezet en laat daarbij allerlei interessante elementen los op de individuele medewerkers én op het (management) team dat zij vormen:

Begeleiding biedt verschillende troeven
 • Gedragskenmerken : individuele en team profilering (op basis van MBTI-assessments e.a.)
 • Communicatie (verbaal en non-verbaal, met gebruik van de verschillende kanalen en (sociale) media)
 • Efficiëntie & doeltreffendheid
 • Energie & positieve focus
 • Pro-activiteit & creativiteit
 • Zelf-redzaamheid, flexibiliteit en maturiteit
 • E2E proces-denken & first-time-right
 • 'Total quality' aanpak

Alle persoonsgebonden (of team-gebonden) eigenschappen worden stapsgewijs opgepikt en meegenomen in een ontwikkelingstraject. Daarbij biedt TopRope.be ook unieke ervaringsmomenten die inspelen op de dagelijkse realiteit in uw bedrijf. Dit brengt bij de individuele deelnemers en het team een groeiproces op gang dat de slagkracht versterkt en de slaagkansen verhoogt.

Onze 3 begeleidingstrajecten


U kiest uit 3 begeleidingstrajecten. Het basistraject is een sterk gewaardeerde en praktijkgerichte coaching. De uitgebreidere pakketten zijn nog intensiever en maken de terugkoppeling naar het bedrijfsgebeuren gemakkelijker. Bij elk traject kan er gekozen worden voor de ultieme ervaring: de TopRope.bergervaringsweek.

1

Toprope Base Camp


Doelgroep

Individuele managers die professioneel een team vormen of bereid zijn dat te doen voor het traject.

Inhoud

 • Individuele profileringsoefeningen en vertaling van de resultaten naar de dagelijkse professionele activiteiten
 • Workshops : kennismaking, omgaan met onbekende onderwerpen en omgevingen, (defensieve) houding, communicatievaardigheden
 • Interessante info en bronnen
 • Groeitraject en de TopeRope.bergervaringsweek (5 dagen)
 • Afronding van het coaching-traject : vertaling naar leiderschap, persoonlijke en operationele slagkracht en meesterschap in het bedrijfsgebeuren
 • Mogelijkheid tot verdere opvolging
2

Toprope Advanced Base Camp


Doelgroep

Managementteams, projectteams en bedrijven of organisaties.

Inhoud

De inhoud is dezelfde als bij het TopRope Base Camp-traject, maar we zijn meer betrokken bij en aanwezig in de professionele werkomgeving. Hierdoor kunnen we de resultaten van elke deelnemer nog beter terugkoppelen naar het bedrijfsgebeuren.

3

Toprope Ultimate Base Camp


Doelgroep

Individuele managers die professioneel een team vormen of bereid zijn dat te doen voor het traject.

Inhoud

TopRope.be stapt tijdelijk mee aan boord van uw bedrijf om een waaier aan management-opdrachten uit te voeren:

 • Projectmanagement
 • Crisismanagement
 • Change management
 • Program management
 • Business process redesign
 • Optimalisatie, Performance Management & Operational Excellence
 • Strategische groei, rationalisatie of reorganisatie

Aanvullend rollen we het begeleidingstraject uit als onderdeel van de opdracht. Dit geeft een extra dimensie die:

 • De operationele- of projectwerking stimuleert
 • De operationele performanties van individu en team versterkt
 • De beoogde resultaten versterkt

Heeft u interesse in een begeleidingstraject voor u of uw team?
Neem vandaag nog contact op met TopRope.be.

De TopRope bergervaringsweek


We trekken de bergen in en ervaren wat het betekent om deel te mogen zijn van een touwgroep.

TopRope begeleiding betekent dat verkeerd aflopende bewegingen, onvoorziene fouten en momenten van onzekerheid ‘onderweg’ geneutraliseerd en rechtgezet worden vóór zij tot kwalijke gevolgen kunnen leiden. Elke stap, elke sprong, elke actie wordt goed ‘verzekerd’ dankzij de alertheid van de persoon zelf maar ook door de aanwezigheid en de zorg voor veiligheid vanwege de collega’s en teamleden of zelfs de hele organisatie. De bedrijfscultuur speelt hier een belangrijke rol.

Het wordt allemaal nog explicieter en zeer tastbaar wanneer de vaste en vertrouwde omgeving effectief verlaten wordt, wanneer de grenzen van de comfortzone overschreden worden én wanneer dat allemaal gebeurt in een touwgroep-beleving.
TopRope.be biedt ultieme ervaringen aan waarbij, zonder extreme situaties op te zoeken en met de garantie dat iedereen vlot mee kan doen.

Dit is een haalbare en 100% veilige uitdaging die:

 • 1

  Deelnemers fysiek en mentaal uit hun comfortzone haalt

 • 2

  De resultaten van het coachingtraject versterkt en tastbaar maakt

Daarvoor trekt TopRope.be met haar klant(en) of opdrachtgever naar passende locaties in de Alpen (Zwitserland, Oostenrijk). Daar moeten een aantal intense ervaringen de resultaten van het begeleidingstraject versterken en nog tastbaarder te maken. Tussen deze doe-momenten wordt voldoende terugkoppeling georganiseerd. Deze maakt telkens weer duidelijk hoe tal van opportuniteiten, oplossingen en de meest efficiënte aanpak voor het grijpen liggen voor wie telkens een paar stappen voorop kijkt, denkt en beslist.