Interim Management

Als tijdelijke partner in uw bedrijf zorgt TopRope.be voor de juiste aanpak van uw project op operationeel en strategisch vlak.


Voor managementopdrachten investeert TopRope.be sterk in de opzet van een project. We hebben hierbij oog voor alle aspecten en factoren. Dankzij onze jarenlange ervaring doen we dat zonder de formele start af te remmen. TopRope.be zorgt voor resultaat en begeleiding vanaf het prille begin tot en met de implementatie.

We specialiseren ons in:

 • Projectmanagement
 • Interimmanagement
 • Crisismanagement
 • Transitiemanagement

Hoe gaan we te werk?


1

Project opstarten

Tijdens deze fase leggen we stevige fundamenten en gaan dan ook niets uit de weg. Bovendien zorgen we ervoor dat het projectteam zich engageert en vanuit zichzelf de nodige dynamiek aan de dag legt. Daarna kunnen we verder bouwen.

We zetten in op deze belangrijke elementen:

 • De actuele en te realiseren situatie kennen en begrijpen.
 • Een stimulerende sponsoring uitbouwen.
 • Gedreven experten zoeken die beschikbaar zijn.
 • Een dashboard vastleggen om het succes en de vooruitgang van het project te meten.
 • Een risicoanalyse uitvoeren om mogelijke hindernissen in kaart te brengen.

2

Team samenstellen

In deze stap stellen we een concreet projectteam samen en hebben aandacht voor:

 • Expertise
 • Ervaring
 • Aspiraties
 • Persoonskernmerken
 • Individuele competenties
 • Enz.

Als we een volledig nieuw team samenstellen, dan zoeken we naar de ‘best fit’. Is er al een projectteam? Dan maken we de onderlinge samenhang zo sterk mogelijk.

Deze investering in individu en groep zorgt ervoor dat teamleden:

 • Openstaan voor coaching en begeleiding
 • Klaar zijn voor moeilijke momenten en harde dobbers
 • Bereid zijn om zich voor het team te engageren en samen resultaten te boeken

3

Project promoten

Zodra stappen 1 en 2 afgerond zijn, is het tijd om het project ‘in te pluggen’ in het bedrijfsgebeuren. TopRope.be zorgt ervoor dat:

 • Iedereen binnen het bedrijf kan antwoorden op de vragen: wie, wat, hoe, waarom en wanneer. Zo versterken we het gevoel van betrokkenheid.
 • Het project een draagvlak krijgt en medewerkers er vertrouwen in hebben dat alles transparant zal verlopen.
 • De organisatie aangeeft hoe communicatie, info-momenten en interactieve uitwisselingen het beste georganiseerd worden. Deze dialoog-momenten vormen een belangrijke input om het project efficiënt bij te sturen.
 • Ook collega’s die geen deel uitmaken van het projectteam zich betrokken voelen. Onder andere via: validatie en interactie, doorstroom van informatie, ambassadorship …

4

Verdere uitrol

Als de eerste 3 stappen afgerond zijn, richt TopRope.be zich op:

 • Faciliteren
 • Oriënteren
 • Begeleiden
 • Het projectteam blijven motiveren
 • Anticiperen met het oog op de ‘next steps’
 • Risicofactoren observeren en hierop anticiperen
 • ...

Tegelijk zorgen we voor een strikte focus op de doelstellingen en voortdurende, interactieve informatiestromen.

5

Conclusie

TopRope.be zorgt dus niet alleen voor resultaten van begin tot einde, maar ook voor:

 • Organisatie
 • Een blijvende communicatiecultuur
 • Een brede vorming van professionals
 • Overdracht en consolidatie van kennis
 • Planmatige trajecten om objectieven te realiseren